Protipovodňová opatření 23. 8. 2010

Protipovodňová opatření 23. 8. 2010


.