Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Kultura, akce > Divadlo

Pašijové hry

Pašijové hry

Hořice na Šumavě
38222 Hořice na Šumavě
Kontakt: Miroslav Kutlák

Telefon: +420 777 662 713

E-mail: miroslavkutlak@atlas.cz
WWW: www.horickepasije.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Divadlo


Hořické pašijové hry jsou členem mezinárodní organizace EUROPASSION.

Představení se hraje za každého počasí před krytým hledištěm, účinkuje přes 80 osob. Délka představení je cca 1,30 hodin.

Do hlediště je bezbariérový přístup, k sezení jsou k dispozici lavičky s opěradlem. Je vhodné, ale ne nezbytné, vzít si s sebou deku. Místa k sezení nejsou číslovaná.Hořické Pašijové hry v Hořicích na Šumavě


Pašijové hry

Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a Křížovou cestu, ukončenou Ukřižováním Ježíše Krista.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Historie Pašijových her


Pašijové hry Pašijové hry

Skutečně, tradice hořických pašijových her sahá až do 13. století, což je úzce spjato s těžkými životními podmínkami poddaného lidu, které byly někdy až nesnesitelné. Náboženství se stává často východiskem z utrpení. Prostý lid spojuje své utrpení s utrpením Krista a věří, že také pro něho nastane vzkříšení, že nastanou lepší časy. Lidé hledají dobro a zlo a snaží se je zobrazit v lidových hrách, které se nesou v náboženském duchu a souvisí s dobou ve které vznikaly. Tato aktivita však během 17. století vlivem neustálých válek pohasla. Další obnovení tradice začíná počátkem 19. století a vychází z duchovního cítění prostého lidu Hořic. Prvé uvedení Pašijí v Hořicích se datuje rokem 1816. Jejich autorem byl hořický tkadlec a sběratel Paul Gröllhesl, který též sepsal text pro pašijové hry s názvem : " Utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista - truchlo - hra o pěti jednáních s předehrou " a tím fakticky založil novou tradici hořických pašijí.
Muzeum pašijových her