Občan > Město a samospráva > Dotace

Dotace města Český Krumlov pro rok 2012

aktualizováno 11.07.2012

Aktuality

Oblasti podpory v roce 2012

Město Český Krumlov vyhlašuje následující Programy:

Město Český Krumlov dále administruje následující Programy:

 Důležité termíny

  • 2. ledna 2012 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory environmentální výchovy (1. a 2. opatření), z Programu podpory kultury (1. výzva, I.-IV. opatření), z Programu podpory sportu (1. a 2. opatření), z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb (1. a 2. opatření)
  • 31. ledna 2012, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (1. výzva, I.-IV. opatření)
  • 1. února 2012 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory zahraniční spolupráce
  • 17. února 2012, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb (1. a 2. opatření), z Programu podpory environmentální výchovy (1. a 2. opatření) a z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • 28. února 2012, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí v prvním kole o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 
  • 29. února 2012, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory sportu (1. a 2. opatření) a z Programu podpory zahraniční spolupráce
  • 1. června 2012 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (2. výzva, I.-IV. opatření)
  • 29. června 2012, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (2. výzva, I.-IV. opatření)

Důležité upozornění: Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!!!

Obecně platná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

 Dotace, finanční podpora a pravidla v jednotlivých letech

 Dotační programy jiných institucí než města Český Krumlov